Grantiau sydd ar gael

Mae nifer o sefydliadau a chynlluniau a all gynnig arian i fusnesau. 

Grantiau busnes

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau grant i gefnogi busnesau yng Nghymru drwy'r pandemig Coronafeirws. Mae’r grantiau hyn ar gael i fusnesau sydd wedi’u cofrestru i dalu ardrethi busnes ar eu hadeiladau ar 20 Mawrth 2020.

Bydd cynllun grantiau Covid-19 i fusnesau sydd wedi cofrestru i dalu ardrethi busnes yng Nghymru yn cau ar gyfer unrhyw geisiadau newydd am 5yh ar 30ain Mehefin 2020.

Dysgwch fwy gan gynnwys sut i wneud cais am y grantiau

Coronafeirws - Cymorth brys i fusnesau

Mwy...

Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CCBT)

Mae CCBT yn cynnig cymorth i fusnesau twristiaeth newydd a phresennol i wella ansawdd y cyfleusterau sydd ar gael ac i feithrin gallu.

Gwybod mwy am CCBT 

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)

Mae’r CGGSDd yn cynnig nawdd i brosiectau cymunedol a chymorth i fentrau cymdeithasol.

Gwybod mwy am CGGSDd 

Cadwyn Clwyd

Mae Cadwyn Clwyd yn Asiantaeth Datblygu Gwledig sy’n cynnig arweiniad a chymorth i’r economi wledig; mae ganddynt nifer o brosiectau sy’n cefnogi cynnydd a datblygiad.

Gwybod mwy am Cadwyn Clwyd 

Busnes Cymru

Busnes Cymru yw gwasanaeth cefnogi Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau; mae’n darparu amrywiaeth eang o gymorth a chyngor i fusnesau presennol a newydd ledled Cymru.Gwybod mwy am Busnes Cymru