Grantiau sydd ar gael

Mae nifer o sefydliadau a chynlluniau a all gynnig arian i fusnesau. 

Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CCBT)

Mae CCBT yn cynnig cymorth i fusnesau twristiaeth newydd a phresennol i wella ansawdd y cyfleusterau sydd ar gael ac i feithrin gallu.

Gwybod mwy am CCBT 

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)

Mae’r CGGSDd yn cynnig nawdd i brosiectau cymunedol a chymorth i fentrau cymdeithasol.

Gwybod mwy am CGGSDd 

Cadwyn Clwyd

Mae Cadwyn Clwyd yn Asiantaeth Datblygu Gwledig sy’n cynnig arweiniad a chymorth i’r economi wledig; mae ganddynt nifer o brosiectau sy’n cefnogi cynnydd a datblygiad.

Gwybod mwy am Cadwyn Clwyd 

Busnes Cymru

Busnes Cymru yw gwasanaeth cefnogi Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau; mae’n darparu amrywiaeth eang o gymorth a chyngor i fusnesau presennol a newydd ledled Cymru.Gwybod mwy am Busnes Cymru