Grantiau’r celfyddydau a diwylliant

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n gyfrifol am ariannu prosiectau celfyddyd gan unigolion a phrosiectau celfyddyd sefydliadau yng Nghymru. Maen nhw hefyd yn darparu cyngor ar ariannu drwy gymorthfeydd misol ac ymgynghoriadau ffôn. 

Sut i ymgeisio

Gallwch wneud cais am gyllid ar-lein drwy wefan Cyngor Celfyddydau Cymru.
Ymgeisio am gyllid ar-lein

Neu gallwch gysylltu â swyddfa Gogledd Cymru'r Cyngor Celfyddydau os hoffech wybodaeth bellach.