Diweddaraf am coronafeirws

Os ydych yn fusnes bwyd sydd yn bodoli yn barod neu yn fusnes newydd, ac yn cynnig gwasanaeth pryd ar glyd am y tro cyntaf oherwydd Covid 19, hoffwn glywed gennych. Mae'n hanfodol eich bod yn asesu'r risg sy'n gysylltiedig â'r math hwn o wasanaeth bwyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw eich cwsmeriaid yn ddiogel mewn perthynas ag alergenau, diogelwch bwyd a cadw pellter cymdeithasol. Gallwn eich cynghori chi ar y materion hyn. Cysylltwch â'r Tîm Bwyd ar 01824 706405 food.safety@sirddinbych.gov.uk

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Diogelwch Bwyd

Os ydych chi’n rhedeg busnes bwyd rydych chi’n gyfrifol am gwrdd â safonau ac amodau hylendid bwyd.

Ewch yn syth i...

 

Archwiliadau hylendid bwyd Beth i’w ddisgwyl yn ystod archwiliad eiddo.

 

Dechrau a chofrestru busnes bwyd Mae’n ofyniad cyfreithiol i gofrestru busnes bwyd gyda’r cyngor cyn agor.

 

Rhoi gwybod am fater hylendid bwyd Os ydych chi’n bryderus ynghylch iechyd a diogelwch busnes bwyd yn Sir Ddinbych, rhowch wybod i ni.

.

 

Sgoriau hylendid bwyd Gweld sgoriau iechyd a diogelwch busnesau bwyd Sir Ddinbych.

 

Cymeradwyo eiddo bwydEfallai y bydd angen cymeradwyaeth eiddo arnoch chi os ydych yn bwriadu defnyddio cynnyrch anifail heb ei brosesu.

 

Tystysgrifau allforio bwydOs oes arnoch chi eisiau allforio eich cynnyrch, efallai bydd arnoch chi angen tystysgrif allforio bwyd.

.

 

Safonau Bwyd a Labelu Pecyn gwybodaeth gan safonau masnach wedi’i deilwra ar gyfer diddordebau eich busnes.

 

Gwastraff masnacholSut i drefnu i gael gwared â gwastraff o adeiladau busnes.

.
.