Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Mae angen caniatâd cynllunio i adeiladu ar dir neu newid defnydd tir neu adeiladau. Bydd rheoliadau adeiladu’n gosod safonau ar gyfer dylunio ac adeiladwaith strwythurau.

Ewch yn syth i...

 

Cynllunio Ffeindiwch a oes angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio.

 

Cyngor cynllunio Gallwn ddarparu argymhellion a chyngor ar faterion cynllunio.

 

Gwneud cais cynllunio Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.

.

 

Rheoliadau Adeiladu Dysgu am safonau ar gyfer dylunio ac adeiladu adeiladau.

 

Chwiliadau awdurdod lleol Cynhelir chwiliadau tir wrth brynu eiddo neu ddarn o dir, i weld os oes cyfyngiadau sy’n effeithio’r tir neu’r eiddo.

 

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Y CDLl sy’n pennu lle bydd datblygiad newydd yn digwydd.

.

Mwy...

Chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau Hysbysebion Tir comin