Adloniant ac alcohol

Cyflwynodd Deddf Trwyddedu 2003 gynllun trwydded sengl er mwyn trwyddedu adeiladau sy'n gwerthu alcohol, yn darparu adloniant rheoledig a lluniaeth yn hwyr yn y nos.

Ewch yn syth i...

 

Trwydded bersonolSut i wneud cais neu adnewyddu trwydded bersonol i werthu alcohol.

 

Trwydded eiddoCeisiadau, ffioedd a chanllawiau am drwyddedau eiddo a datganiadau dros dro.

 

Rheoli eiddoTrosglwyddo eiddo, cael gwared â Rheolwr Dynodedig ar Eiddo neu newid, hysbysiadau dros dro yr awdurdod a mwy.

.

 

Trwydded eiddo clwbDysgwch a yw eich clwb yn gymwys i gael trwydded eiddo clwb a sut i wneud cais.

 

Rhybudd digwyddiad dros dro (TEN)Canllawiau ynglŷn â gwneud cais am drwydded i gynnal digwyddiadau neu achlysur dros dro.

 

Ceisiadau trwyddedau eiddoEdrychwch ar restr o geisiadau cyfredol o dan y Ddeddf Trwyddedu a dysgu sut i wneud sylwadau.

.

Mwy...

Goruchwylwyr drysauAdolygiadau dan y Ddeddf Trwyddedu Datganiad polisi trwyddedu