Perfformiad a chyflogaeth plant

Plant mewn perfformiadau

Mae'r rheolau sy'n llywodraethu plant mewn adloniant yn cynnwys plant sy'n cymryd rhan mewn 'perfformiadau' gan gynnwys pob perfformiad darlledu a theatr, ffotograffiaeth plant a modelu.

Dysgwch fwy a gwnewch gais

Cyflogi plant

Os ydych am gyflogi plentyn rhaid i chi wneud cais am drwydded cyflogi plentyn.

Dysgwch fwy a gwnewch gais