Trwyddedau anifeiliaid

Rydym yn gyfrifol am roi amrywiaeth o drwyddedau anifeiliaid er mwyn sicrhau bod perchnogion anifeiliaid a sefydliadau yn cydymffurfio â’r safonau gofynnol.

Ewch yn syth i...

 

Trwydded cytiau preswyl ar gyfer anifeiliaidSut i wneud cais a beth yw’r amodau.

 

Trwydded bridio cŵnBydTrwyddedau bridio cŵnd angen trwydded i fridio a gwerthu cŵn.

 

Trwydded anifieiliaid peryglus a gwylltBydd angen trwydded gan y cyngor i gadw anifeiliaid peryglus neu wyllt.

.

 

Trwydded siop anifeiliaid anwesMae’n rhaid i’ch eiddo gydymffurfio ag amodau penodol cyn i ni roi trwydded.

 

Trwydded sefydliad marchogaethSut i wneud cais i redeg sefydliad marchogaeth.

 

Symud anifeiliaidMae’n rhaid cael trwydded i symud gwartheg, defaid, geifr, moch a cheirw.

.

Mwy...

Anifeiliaid sy'n perfformioTrwydded sw