Cofrestr gyhoeddus ar gyfer gyrwyr tacsi a cherbydau (yn cynnwys cerbydau hurio preifat)

Oherwydd y coronafeirws, bydd ein cofrestr gyhoeddus ar gyfer gyrwyr tacsi a cherbydau (gan gynnwys llogi preifat) ar gael mewn taenlen hyd nes y ceir rhybudd pellach

Gweld y gofrestr gyhoeddus ar gyfer gyrwyr tacsi a cherbydau (gan gynnwys llogi preifat)

Trwyddedau tacsi

Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod gyrwyr, perchnogion a gweithredwyr yn cyfateb â'r amodau perthnasol i dderbyn trwyddedau yn ymwneud â thacsis.

Ewch yn syth i...

 

Trwydded gyrrwr tacsiBeth fyddwch ei angen a sut i wneud cais am drwydded gyrrwr tacsi.

 

Trwyddedau cerbydSut i wneud cais am drwyddedau cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat.

 

Trwydded gweithredwr hurio preifatBeth fyddwch ei angen i sefydlu eich hun yn weithredwyr hurio preifat, a sut i wneud cais.

.

Mwy...

Prisiau a ffioedd tacsi cyhoeddusCylchlythyr Trwyddedu Tascis Cais am eithriad rhag dyletswyddau o dan ddeddf Cydraddoldeb 2010 Cerbydau â Mynediad i Gadeiriau Olwyn Llythyr Gwrthodiadau a Dirymiadau Cofrestr Genedlaethol o Drwyddedau Tacsis