Trwyddedu ar gyfryngau cymdeithasol

Gallwch gael newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am drwyddedu yn Sir Ddinbych ar ein tudalennau Facebook a Twitter.


Trwyddedau

Cyngor Sir Ddinbych yw'r awdurdod trwyddedu ar gyfer cymuned Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Trwyddedau busnes a masnachu strydTacsis, busnesau bwyd, masnachwyr marchnad a mwy.

 

Trwyddedau adloniant ac alcoholTrwyddedau personol ac eiddo, rhybuddion digwyddiadau dros dro (TEN) a mwy.

 

Trwyddedau ffyrdd a phriffyrddCau ffyrdd, trwyddedau sgaffaldiau a mwy.

.

 

Trwyddedau anifeiliaidTrwyddedau ar gyfer siopau anifeiliaid anwes, bridwyr a mwy.

 

Trwyddedau tai aml-feddiannaeth(HMO)Pryd y bydd angen gwneud cais am drwydded tai aml-feddiannaeth a sut i wneud cais.

 

Trwyddedau gambloTrwyddedau i reoleiddio gweithgareddau gamblo yn Sir Ddinbych.

.

 

Trwydded eiddo priodas sifilSut i gael trwydded ar gyfer eich safle er mwyn cynnal priodasau sifil a phartneriaethau sifil.

 

Trwydded maes carafannau a gwersyllaMae arnoch angen trwydded i redeg maes carafannau neu wersylla.

 

Triniaethau personolCofrestrwch eich busnes tatŵio, tyllu cosmetig neu aciwbigo.

.

Mwy...

Casgliadau elusennolCyflogi plant a phlant sy'n perfformio Ffrwydron a thân gwyllt  Gweithredwyr pont bwysoTrwyddedu cartrefi symudolTrwyddedau parcio Datganiad Polisi Trwyddedu