Cwynion, canmoliaethau ac adborth

‘Eich Llais’ yw ein polisi adborth, sy’n nodi sut yr ydym yn delio â chwynion, canmoliaeth,awgrymiadau a sylwadau am y gwasanaethau rydym ni’n eu darparu. Gallwch ei ddefnyddio i roi gwybod i ni sut rydyn ni’n perfformio a sut y gallwn wella.

Ewch yn syth i...

 

Gwneud cwyn Sut i wneud cwyn am wasanaethau'r cyngor, ysgolion, cynghorwyr neu'r gwasanaethau cymdeithasol.

 

Canmoliaethau ac adborthSut i'n canmol ni, neu awgrymu sut y gallwn wella.

 

Ymholiadau cyffredinol Cyngor a gwybodaeth ar ein gwasanaethau.

.
.

Mwy...

Gwybodaeth yswiriantBoddhad Cwsmeriaid - CanlyniadauPolisi canmoliaethau, cwynion ac adborth