Hawliadau yswiriant yn erbyn y cyngor

Mae gennych chi hawl i wneud hawliad yn erbyn y cyngor am unrhyw ddifrod neu anaf yr ydych chi'n credu y mae'r cyngor wedi ei achosi i chi neu'ch eiddo.

Nid yw gwneud hawliad yn golygu y byddwch chi'n derbyn iawndal sm ddifrod neu anaf. Mae'n rhaid ystyried nifer o ffactorau er mwyn canfod a yw'r cyngor wedi bod yn esgeulus ac yn atebol yn gyfreithiol.

Gall profi esgeulustod ac atebolrwydd cyfreithiol fod yn broses gymhleth ac rydym ni'n awgrymu eich bod yn derbyn cyngor cyfreithiol cyn gwneud unrhyw hawliad. Ni chaiff staff y cyngor gyfaddef neu gwadu esgeulustod. Yswirwyr y cyngor y cyngor fydd yn penderfynu a yw'r cyngor ar fai ac yn atebol.

Sut i wneud hawliad

Os ydych chi'n dymuno gwneud hawliad am iawndal, fe ddylech chi wneud hynny yn ysgrifenedig a chynnwys:

  • eich enw a'ch cyfeiriad
  • ble a phryd y digwyddodd y digwyddiad
  • manylion unrhyw ddifod neu anaf
Gallwch anfon eich hawliad drwy e-bost at insurance.claims@denbighshire.gov.uk neu drwy'r post at:

Cyngor Sir Ddinbych
Adran Yswiriant
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay 
Rhuthun
LL15 1YN

ID Porth

Os ydych chi'n dwrnai trydydd parti yn holi am ein manylion yswiriant, maent fel a ganlyn:

Ar gyfer Atebolrwydd Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus ein hyswiriwr yw Zurich Municipal.

Rhif polisi:  QLA04U0100023 
Dyddiad adnewyddu: 31 Mai 2016
ID Porth: C00108