Cyllidebau a chyllid ysgolion

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth arianol fel bod modd i chi weld faint rydym ni'n gwario ar addysg yn Sir Ddinbych, a sut rydym ni'n gwario'r arian.

Ewch yn syth i...

 

Datganiadau cyllideb adran 52Mae datganiadau cyllideb a datganiadau canlyniad yn dangos sut mae cyllidebau ysgol yn cael eu cyfrifo, a’r gyllideb fesul y disgybl.

 

Fforymau cyllideb ysgolionRydym ni’n ymgynghori â fforymau cyllideb ysgolion ar faterion ariannol sy’n effeithio ar ysgolion Sir Ddinbych.

 

Fformiwla cyllido ysgolionGwybodaeth ar sut rydym yn cyfrifo faint o arian a gaiff ei ddyrannu i bob ysgol.

.

Mwy...

Rheoli Cronfeydd Ysgol