Etholiadau Cynulliad Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynrychioli Cymru gyfan. Mae yna 60 Aelod Cynulliad (AC) yn cynrychioli 40 etholaeth a 5 rhanbarth yng Nghymru. Mae AC yn rhannu eu hamser rhwng eu gwaith yn y Cynulliad yng Nghaerdydd a’u gwaith yn eu hetholaeth leol. 

Mae gan Sir Ddinbych 3 AC (Dyffryn Clwyd, Gorllewin Clwyd a De Clwyd). Mae yna hefyd 4 Aelod Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Gogledd Cymru sy’n cael eu hethol i gynrychioli Gogledd Cymru. Mae’r etholiadau hyn yn cael eu cynnal pob pum mlynedd.

Dod o hyd i’ch Aelod Cynulliad

Canlyniadau'r etholiad: Etholiad Cynulliad Cymru

Cael gwybod mwy am etholiad Cynulliad Cymru