Addysg ac ysgolion

Dewch i wybod beth sy'n digwydd gyda darpariaeth ysgol yn Sir Ddinbych, a sut rydym yn gweithio gyda'n hysgolion.

Ewch yn syth i...

 

Adolygu ein hysgolion Rydym yn adolygu darpariaeth ysgol yn Sir Ddinbych.  Dewch i wybod beth rydym yn ei wneud a pham.

 

Cyllidebau a chyllid ysgolion Fforymau cyllideb ysgolion, datganiadau cyllideb Adran 52 a mwy.

 

Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg Dewch i wybod beth rydym yn ei wneud i annog plant a phobl ifanc Sir Ddinbych i fod yn ddwyieithog.

.

Mwy...

Canllawiau cludiant ysgolGwybodaeth ar gyfer staff yr ysgolPolisi Cludiant YsgolProsiect TRAC 11-24 Addysg ac ysgolion Polisïau Ysgolion ac Addysg Strategaeth Hygyrchedd