Cynlluniau tref ac ardal 2012-2020

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gweithio gyda chynghorau dinas, tref a chymuned, grwpiau cymunedol, grwpiau sector gwirfoddol a phreswylwyr, i ddatblygu cynlluniau tref ac ardal ar gyfer y rhan fwyaf o'r prif drefi yn y sir.

Beth yw cynlluniau tref ac ardal?

Mae’r cynlluniau tref ac ardal yn: 

  • amlinellu’r sefyllfa bresennol yn y trefi 
  • amlinellu'r prif heriau a’r cyfleoedd mae’r trefi yn eu hwynebu dros y degawd nesaf 
  • rhoi gweledigaeth ar gyfer pob tref, a fydd yn rhoi dyfodol cynaliadwy 
  • gosod camau gweithredu realistig a chyraeddadwy a fydd yn helpu i gyflawni'r cynlluniau

Mae’r cynlluniau yn ymwneud â'r cyfnod 2012-2020. Maent wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus, ond byddem yn dal yn croesawu unrhyw sylwadau neu awgrymiadau.

Gallwch lawrlwytho’r cynlluniau isod: