Asesiad poblogaeth Gogledd Cymru

Lawrlwythwch gopi o’r adroddiad asesiad poblogaeth llawn, fersiynau gwahanol a gwybodaeth gefndir yma.

Cysylltwch â ni am fformatau hygyrch eraill, fel print mawr, Braille, Iaith Arwyddion Prydain ac mae ieithoedd eraill.

Gwasanaethau eraill a allai fod o gymorth
I wybod pa wasanaethau sydd ar gael i ateb yr anghenion a nodir yn yr asesiad poblogaeth, ewch i wefan Dewis Cymru.

Cysylltwch â ni
Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru
E-bost: sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk
Rhif Ffôn: 01824 712432