Polisïau cynghorau dinas, tref a chymuned

Mae'r polisïau hyn yn darparu canllawiau i gynghorwyr dinas, tref a chymuned ar rai agweddau ar eu gwaith wrth wasanaethu eu cymunedau.

Siarter rhwng Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned a Chyngor Sir Ddinbych

Mae'r Siarter yn gytundeb rhwng Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned a Chyngor Sir Ddinbych. Mae'n amlinellu’r berthynas waith rhwng y ddwy haen o lywodraeth leol, ac yn diffinio sut maent yn gweithio gyda'i gilydd i wasanaethu anghenion a dyheadau cymunedau lleol.

Lawrlwytho'r siarter.

Pwyllgor Safonau: Gweithdrefn ar gyfer gwrandawiadau

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r weithdrefn y bydd y Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ddinbych yn ei dilyn pan fo’n rhaid iddo wneud penderfyniadau ynglŷn â Chynghorydd, yn dilyn ymchwiliad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu Swyddog Monitro'r Cyngor.

Lawrlwytho'r gweithdrefn.

Protocolau cynllunio

Mae'r protocolau hyn yn darparu arweiniad ar gyfer y cydweithrediad rhwng Cyngor Sir Ddinbych a'r Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned pan fydd cais cynllunio yn cael ei ystyried, o'r cyfnod cyn gwneud cais hyd at faterion i’w datrys ar ôl penderfyniad gael ei wneud.

Lawrlwytho'r protocolau.