Strategaeth hamdden

Rydym yn ymroddedig i wella ansawdd bywyd pobl sy’n byw a gweithio yn Sir Ddinbych.

Gall cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a diwylliannol yn gael effaith gadarnhaol ar ansawdd bywyd drwy: 

  • cyfrannu at well iechyd a lles 
  • gwella hunan-barch 
  • gwella rhyngweithiad cymdeithasol 
  • lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol 
  • cefnogi annibyniaeth ein poblogaeth hŷn

Mae ein strategaeth hamdden yn nodi’r ffyrdd y gallwn cefnogi a galluogi mwy o bobl i gymryd rhan.

Mae’r strategaeth yn delio â’r cyfnod o 2011 – 2020, a chaiff ei hadolygu’n flynyddol.

Darllenwch y strategaeth lawn.