Adnoddau Dynol - Canllawiau System

 

iTrent

System Adnoddau Dynol y cyngor yw iTrent.

Hunan wasanaeth Gweithiwr iTrent

Fel aelod o staff bydd gennych fynediad yn awtomatig i Hunan wasanaeth itrent ar gyfer y Gweithiwr. Mae’r gwasanaeth hwn yn caniatáu i chi edrych ar eich gwybodaeth eich hun yn ddiogel a’i ddiweddaru.

Ewch i Hunan wasanaeth iTrent

Ewch i Hunan wasanaeth iTrent (Mewngofnodi)

(Nodwch: Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i rwydwaith y Cyngor)

iTrent People Manager

iTrent People Manager yw system y cyngor sy’n caniatáu rheolwyr yng Nghyngor Sir Ddinbych i weld manylion personol a chyflogaeth eu staff.

Ewch i iTrent People Manager

Ewch i iTrent People Manager (Mewngofnodi)

(Nodwch: Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i rwydwaith y Cyngor)

Canllawiau System

Canllaw Hunanwasanaeth i Weithwyr (ESS)

Manylion Absenoldeb iTrent

Manylion Cyflogaeth iTrent

Bwydlen a Llywio iTrent

VisionTime

System y cyngor i alluogi staff sy’n gweithio’n hyblyg i glocio i mewn a chlocio yn ystod oriau gwaith yw VisionTime.

Hefyd rhaid i weithwyr archebu gwyliau blynyddol drwy system VisionTime.

Mynediad i VisionTime

(Nodwch: Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i rwydwaith y Cyngor)