Ailstrwythuro a newid

 

Mae natur a rôl y cyngor yn newid yn gyson. Mae’n hanfodol fod newid yn cael ei reoli’n effeithiol er mwyn sicrhau ei weithredu’n llwyddiannus o fewn y sefydliad.

Felly gallwch gael gwybodaeth a chanllaw a fydd yn eich cynorthwyo i gael dealltwriaeth well o reoli adrefnu a newid o fewn y cyngor.