Gweithdrefnau gadael a diwedd contract

 

Cyfnodau Rhybudd

Mae gan y cyngor a’r gweithiwr fel arfer hawl i isafswm cyfnod rhybudd o derfynu cyflogaeth.

Mae’r cyfnodau isafswm o rybudd i derfynu cyflogaeth wedi eu rhestru yn y Llawlyfr Gweithwyr.

Ffurflen Gadael

Mae’n rhaid i reolwyr lenwi ffurflen gadael cyn gynted ag y bo gweithiwr yn ymddiswyddo o’u swydd – naill ai ar gyfer swydd fewnol neu os ydynt yn gadael y cyngor.

Ffurflen gadael

Caiff y ffurflen hon ei rhoi gan y rheolwr atebol a’i llenwi a’i dychwelyd i AD rhyw dro yn ystod cyfnod rhybudd yr un sy’n gadael.

Yn dilyn llenwi’r ffurflen, dylai rheolwyr lenwi'r Rhestr Wirio Gadael a’i dychwelyd i Adnoddau Dynol.

Ffurflen - Rhestr wirio proses staff sy'n gadael

Holiadur Ymadael

Holiadur Ymadael (Ar-lein)

Bydd gweithwyr yn cael dolen i arolwg er mwyn llenwi holiadur ymadael. Os yw gweithiwr yn dymuno cael cyfweliad ymadael ychwanegol gyda’i reolwr atebol, Partner Busnes AD, uwch reolwr, yna gallant ofyn am un.

Gweler hefyd: