Ynglŷn â'r prosiect

 Yn ystod 2017, aeth Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Wrecsam drwy’r broses ymgynghori ffurfiol ynglŷn â chynlluniau ar gyfer ysgol Gatholig 3-16 newydd yn y Rhyl, roedd hyn yn cynnwys uno’r ysgolion cyfagos, Ysgol Mair (cynradd) ac Ysgol Uwchradd y Bendigaid Edward Jones.  Yr ysgogwr cyntaf ar gyfer newid oedd yr angen i wella’r cyfleusterau dysgu ac addysgu yn y ddwy ysgol.

Bydd yr ysgol newydd yn agor ar 1 Medi 2019 mewn adeilad newydd sbon ar safle presennol y ddwy ysgol a bydd yr ysgolion presennol yn cau.  

Ar y 29ain o Fehefin 2018 cyhoeddodd Esgob Wrecsam enw’r ysgol newydd - Ysgol Gatholig Crist y Gair- Christ the Word Catholic School.

Main entrance

Pa mor fawr fydd yr ysgol newydd?

Bydd adran gynradd yr ysgol newydd ar gyfer 420 disgybl llawn amser gyda nifer derbyn yn 60.  Bydd elfen uwchradd yr ysgol ar gyfer lleiafrif o 500 disgybl, felly mynediad pedwar dosbarth, gyda nifer derbyn cyffredinol o leiaf 100.  Bydd hyn yn creu lleiafswm o 40 lle ychwanegol yn ogystal â’r 60 sydd eisoes wedi eu derbyn yn yr ysgol yn y sector cynradd.

Chapel

Beth fydd yn yr adeilad newydd?

Bydd yr adeilad newydd yn cynnwys:

 • capel
 • neuadd chwaraeon 4 cwrt
 • prif neuadd
 • neuadd fechan
 • stiwdio ddrama
 • cae pob tywydd
 • ystafelloedd dosbarth arbenigol fel cerdd, technoleg dylunio, gwyddoniaeth ac ati.

Sports Hall and Lower school

Prif Gerrig Milltir

 • Mehefin 2018-gwaith adeiladu ar yr adeilad newydd i ddechrau
 • Medi 2018 - cylch derbyn yn agor ar gyfer ymgeiswyr Medi 2019
 • Medi 2019 - yr ysgol newydd yn agor
 • Ebrill 2020 – y safle cyfan wedi’i gwblhau