Canfod ysgol

Cliciwch ar un o'r categorïau isod i weld mwy o wybodaeth am ysgolion yn Sir Ddinbych.

Pori yn ôl categori | Pori yn ôl enw | Pori yn ôl lleoliad |

Ysgol Lleoliad Math Iaith Ffydd
Llanelwy Llanelwy Cynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Betws Gwerfil Goch Betws Gwerfil Goch Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Bodfari Dinbych Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Borthyn Rhuthun Cynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Bro Cinmeirch Dinbych Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Bro Dyfrdwy Cynwyd Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Bro Elwern Gwyddelwern Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Bro Famau Llanarmon yn Iâl Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Bryn Clwyd Llandyrnog Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Bryn Collen Llangollen Cynradd Cyfrwng Saesneg yn bennaf Anenwadol
Ysgol Bryn Hedydd Y Rhyl Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Brynhyfryd Rhuthun Uwchradd Ysgol uwchradd ddwyieithog Anenwadol
Ysgol Caer Drewyn Clawdd Poncen Cynradd Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg Anenwadol
Ysgol Carreg Emlyn Clocaenog a Cyffylliog Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Carrog Corwen Cynradd Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg Anenwadol
Ysgol Cefn Meiriadog Cefn Meiriadog Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Christchurch Y Rhyl Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Clawdd Offa Prestatyn Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Dewi Sant Y Rhyl Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Dinas Brân Llangollen Uwchradd Ysgol uwchradd ddwyieithog Anenwadol
Ysgol Lleoliad Math Iaith Ffydd
Ysgol Dyffryn Iâl Llandegla Cynradd Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Emmanuel Y Rhyl Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Esgob Morgan Llanelwy Cynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Frongoch Dinbych Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Gatholig Crist y Gair Y Rhyl Uwchradd Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Gatholig Crist y Gair Y Rhyl Cynradd Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Gellifor Gellifor Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Glan Clwyd Llanelwy Uwchradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Gymraeg y Gwernant Llangollen Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Gymunedol Bodnant Prestatyn Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Henllan Henllan Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Hiraddug Dyserth Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Llanbedr Llanbedr Cynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Llanfair Llanfair DC Cynradd Cyfrwng dwy ffrwd Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Llywelyn Y Rhyl Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Melyd Meliden Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Pant Pastynog Prion Cynradd Cyfrwng Cymraeg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Pen Barras Rhuthun Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Pendref Dinbych Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Penmorfa Prestatyn Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Lleoliad Math Iaith Ffydd
Ysgol Pentrecelyn Pentrecelyn Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Plas Brondyffryn Dinbych Anghenion Dysgu Ychwanegol Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Plas Cefndy Cynradd
Ysgol Plas Cefndy Uwchradd
Ysgol Plas Cefndy (Milestones Unit) Uwchradd
Ysgol Santes Ffraid Dinbych Cynradd Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Santes Ffraid Dinbych Uwchradd Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Stryd Rhos Rhuthun Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Tir Morfa Y Rhyl Anghenion Dysgu Ychwanegol Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Trefnant Trefnant Cynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Tremeirchion Tremeirchion Cynradd Cyfrwng Cymraeg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Twm o'r Nant Dinbych Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Uwchradd Dinbych Dinbych Uwchradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Uwchradd Prestatyn Prestatyn Uwchradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Uwchradd Y Rhyl Y Rhyl Uwchradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol y Castell Rhuddlan Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol y Faenol Bodelwyddan Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol y Llys Prestatyn Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol y Parc Dinbych Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol

Darganfod os yw eich ysgol ynghau