Canfod ysgol

Cliciwch ar un o'r categorïau isod i weld mwy o wybodaeth am ysgolion yn Sir Ddinbych.

Pori yn ôl categori | Pori yn ôl enw | Pori yn ôl lleoliad |

No location set
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Plas Cefndy Cynradd
Ysgol Plas Cefndy Uwchradd
Ysgol Plas Cefndy (Milestones Unit) Uwchradd
Betws Gwerfil Goch
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Betws Gwerfil Goch Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Bodelwyddan
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol y Faenol Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Cefn Meiriadog
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Cefn Meiriadog Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Clawdd Poncen
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Caer Drewyn Cynradd Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg Anenwadol
Clocaenog a Cyffylliog
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Carreg Emlyn Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Corwen
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Carrog Cynradd Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg Anenwadol
Cynwyd
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Bro Dyfrdwy Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Dinbych
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Bodfari Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Bro Cinmeirch Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Frongoch Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Pendref Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Plas Brondyffryn Anghenion Dysgu Ychwanegol Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Santes Ffraid Cynradd Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Santes Ffraid Uwchradd Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Twm o'r Nant Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Uwchradd Dinbych Uwchradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol y Parc Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Dyserth
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Hiraddug Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Gellifor
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Gellifor Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Gwyddelwern
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Bro Elwern Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Henllan
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Henllan Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Llanarmon yn Iâl
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Bro Famau Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Llanbedr
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Llanbedr Cynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Llandegla
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Dyffryn Iâl Cynradd Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg Yr Eglwys yng Nghymru
Llandyrnog
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Bryn Clwyd Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Llanelwy
Ysgol Math Iaith Ffydd
Llanelwy Cynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Esgob Morgan Cynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Glan Clwyd Uwchradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Llanfair DC
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Llanfair Cynradd Cyfrwng dwy ffrwd Yr Eglwys yng Nghymru
Llangollen
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Bryn Collen Cynradd Cyfrwng Saesneg yn bennaf Anenwadol
Ysgol Dinas Brân Uwchradd Ysgol uwchradd ddwyieithog Anenwadol
Ysgol Gymraeg y Gwernant Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Meliden
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Melyd Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Pentrecelyn
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Pentrecelyn Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Prestatyn
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Clawdd Offa Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Gymunedol Bodnant Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Penmorfa Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Uwchradd Prestatyn Uwchradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol y Llys Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Prion
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Pant Pastynog Cynradd Cyfrwng Cymraeg Yr Eglwys yng Nghymru
Rhuddlan
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol y Castell Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Rhuthun
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Borthyn Cynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Brynhyfryd Uwchradd Ysgol uwchradd ddwyieithog Anenwadol
Ysgol Pen Barras Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Stryd Rhos Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Trefnant
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Trefnant Cynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Tremeirchion
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Tremeirchion Cynradd Cyfrwng Cymraeg Yr Eglwys yng Nghymru
Y Rhyl
Ysgol Math Iaith Ffydd
Ysgol Bryn Hedydd Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Christchurch Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Dewi Sant Cynradd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Emmanuel Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Gatholig Crist y Gair Uwchradd Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Gatholig Crist y Gair Cynradd Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Llywelyn Cynradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Tir Morfa Anghenion Dysgu Ychwanegol Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Uwchradd Y Rhyl Uwchradd Cyfrwng Saesneg Anenwadol

Darganfod os yw eich ysgol ynghau