Ysgol Plas Brondyffryn

Anghenion Dysgu Ychwanegol
Park Street
Dinbych
LL16 3DR
01745 813914

  • Pennaeth:  Jane Bryant
  • E-bost:  ysgolplasbrondyffrynsecondary@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Ysgolion Arbennig
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgolion ar fap mwy