Ysgol Tir Morfa

Anghenion Dysgu Ychwanegol
Ffordd Derwen
Y Rhyl
LL18 2RN
01745 350388

  • Pennaeth:  Mrs Rhona O'Neill

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Ysgolion Arbennig
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgolion ar fap mwy