Ysgol Gellifor

Cynradd
Gellifor
Rhuthun
LL15 1SG
01824 790387

  • Pennaeth:  Richard Monteiro
  • E-bost:  gellifor@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol:  Clwbiau brecwast ac ar ôl ysgol - Cysylltwch a'r prifathro am yr manylion
  • Wedi ei ffedereiddio:     Mewn ffederasiwn a Ysgol Bryn Clwyd
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy