Ysgol Llanfair

Cynradd
Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 2RU
01824 703169

  • Pennaeth:  Helen Oldfield
  • E-bost:  llanfair.dc@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng dwy ffrwd
  • Ffydd:  Yr Eglwys yng Nghymru
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Reolir
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy