Ysgol Pant Pastynog

Cynradd
Prion
Dinbych
LL16 4SG
01745 890331

  • Pennaeth:  Dafydd Rhys
  • E-bost:  ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Yr Eglwys yng Nghymru
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Reolir
  • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol:  Clwb ar ôl ysgol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy