Ysgol Bro Cinmeirch

Cynradd
Llanrhaeadr
Dinbych
LL16 4NL
01745 890347

 • Pennaeth Gweithredol:  Sian Griffiths
 • E-bost:  bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

 • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
 • Ffydd:  Anenwadol
 • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
 • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol: 

  clwb ar ôl ysgol - Cysylltwch a'r prifathro am yr manylion

   

   

 • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy