Ysgol Bro Elwern

Cynradd
Gwyddelwern
Corwen
LL21 9DF
01490 412332

  • Pennaeth:  Dafydd Davies
  • E-bost:  ysgol.broelwern@sirddinbych.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Wedi ei ffedereiddio:     Mewn ffederasiwn a Ysgol Betws Gwerfil Goch
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy