Ysgol Bryn Clwyd

Cynradd
Llandyrnog
LL16 4EY
01824 790324

  • Pennaeth:  Richard Monteiro
  • E-bost:  llandyrnog@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Wedi ei ffedereiddio:     Mewn ffederasiwn a Ysgol Gellifor
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy