Ysgol Hiraddug

Cynradd
Rhodfa Tomos
Dyserth
LL18 6AN
01745 570467

  • Pennaeth:  Tristan Hughes
  • E-bost:  ysgol.hiraddug@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy