Ysgol Melyd

Cynradd
Ffordd Pennant
Meliden
LL19 8PE
01745 852782

  • Pennaeth:  Dafydd Jones
  • E-bost:  ysgol.melyd@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy