Ysgol Gatholig Crist y Gair

Cynradd
Cefndy Road
Y Rhyl
LL18 2EU
01745 352999

  • Pennaeth:  Amanda Preston
  • E-bost:  cristygair@sirddinbych.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Rhufeinig gatholig
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Gynorthwyir
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth