Ysgol Santes Ffraid

Uwchradd
Plas yn Green
Dinbych
LL16 4BH
01745 816139 01745 815228

  • Pennaeth Gweithredol:  Paul Humberstone
  • E-bost:  st.brigids@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Rhufeinig gatholig
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Gynorthwyir
  • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol:  Cerddoriaeth, Seryddiaeth, Mathemateg, Urdd
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Uwchradd yr ysgolion ar fap mwy