Ysgol Brynhyfryd

Uwchradd
Ffordd Yr Wyddgrug
Rhuthun
LL15 1EG
01824 703933

  • Pennaeth:  Geraint Parry
  • E-bost:  ysgol.brynhyfryd@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Ysgol uwchradd ddwyieithog
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Uwchradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Uwchradd yr ysgolion ar fap mwy