Ysgol Uwchradd Prestatyn

Uwchradd
Rhodfa Tywysog
Prestatyn
LL19 8RS
01745 852312

  • Pennaeth:  Neil Foley
  • E-bost:  prestatyn.high@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Uwchradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Uwchradd yr ysgolion ar fap mwy