Anghenion dysgu ychwanegol (ADY)

Mae’r system sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anableddau a/neu anghenion dysgu yn newid o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) i Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Ewch yn syth i...

 

Trosolwg o’r newidiadauDarllen crynodeb am Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn newid i Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

 

Rhaglen drawsnewidDewch i wybod mwy am y rhaglen drawsnewid ar gyfer y system sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yng Nghymru.

 

Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)Darganfyddwch sut y gall plant a phobl ifanc gael cymorth os oes ganddynt anghenion addysgol arbennig (AAA).

.

 

Cysylltu â niGallwch gysylltu â ni os hoffech chi wybod mwy am Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a’r Rhaglen Drawsnewid ADY.

.
.
.

Mwy...

ADYTA - Adroddiad Nodwedd Allweddol