Lleoedd iau blwyddyn 3

Dim ond os yw eich plentyn ar hyn o bryd yn mynd i ysgol fabanod (naill ai Babanod Llanelwy neu Ysgol y Parc), a’ch bod yn dymuno gwneud cais am ysgol iau (naill ai Ysgol Esgob Morgan neu Ysgol Frongoch) y mae angen i chi gwblhau’r cais hwn.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol Iau (bl 3) ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Medi 2012 a 31 Awst 2013 oedd 22 Tachwedd 2019.

Os ydych chi wedi gwneud cais yn barod, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw’r canlyniad erbyn 16 Ebrill 2020.

Gwneud cais ar ôl y dyddiad cau

Rydym yn ymdrin â cheisiadau hwyr ar ôl y rhai a ddaw i law ar amser, os ydych yn ymgeisio ar ôl y dyddiad cau, rydym yn argymell nodi mwy nag un dewis oherwydd efallai y bydd y lleoedd sydd ar gael yn eich ysgol ddewisol wedi'u llenwi’n barod.

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2012 a 31 Awst 2013.

Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Gwneud cais am le mewn ysgol Iau (blwyddyn 3) ar ôl y dyddiad cau 

Ar ôl i chi wneud cais am le

Os hoffech chi weld cynnydd eich cais am le ysgol, neu os gofynnwyd i chi ddarparu mwy o wybodaeth, gallwch wneud hynny ar-lein.

Gweld cynnydd neu ddarparu rhagor o wybodaeth ar gyfer cais am le ysgol 

Mwy o wybodaeth

Os ydych yn ymgeisio ar ôl y dyddiad cau, bydd eich cais yn cael ei brosesu ar ôl trin â'r holl geisiadau a ddaeth i law ar amser. Mae hyn yn golygu y gall eich ysgol ddewisol fod yn llawn erbyn yr amser y byddwn yn prosesu'ch cais, ac am y rheswm hwn, rydym yn argymell eich bod yn nodi mwy nag un dewis wrth ymgeisio.

Bydd ceisiadau hwyr a ddaw i law yn cael eu hystyried gyda’i gilydd, waeth beth oedd y dyddiad y daethant i law, yn erbyn y meini prawf gordanysgrifio yng nghanllaw Ysgolion Sir Ddinbych 2020-21.