Dysgu i oedolion

Fe allwch chi fynychu amrywiaeth o gyrsiau mewn canolfannau cymunedol ledled Sir Ddinbych, p’un ai ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd i ddatblygu yn eich gweithle neu eisiau dysgu am hwyl.

Mae’r holl gyrsiau’n cael eu cynnal gan y colegau isod. I weld pa gyrsiau sydd ar gael, faint maen nhw’n costio a sut i gofrestru cysylltwch â’r coleg.

Gallwch chi hefyd astudio ystod eang o gyrsiau yn y Brifysgol Agored yng Nghymru.