Grantiau Dysgu'r Cynulliad

Mae Grantiau Dysgu’r Cynulliad ar gyfer myfyrwyr 19 oed a hŷn sy’n astudio cwrs addysg bellach mewn coleg. Os ydych chi’n gymwys i dderbyn y grant fe allwch chi dderbyn hyd at £1,500 y flwyddyn.

I wybod a ydych chi’n gymwys i’w dderbyn a sut i ymgeisio amdano, ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.