Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Mae Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed sy’n byw yng Nghymru ac mewn addysg llawn amser. Os ydych chi’n gymwys fe allwch chi dderbyn £30 yr wythnos, sy’n cael ei dalu pob pythefnos.

I weld a ydych chi’n gymwys a sut i ymgeisio ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.