Cyngor brys

Gwybodaeth ar baratoi am argyfwng a beth i’w wneud mewn argyfwng.

Ewch yn syth i...

 

Cynllunio brys Sut allwn ni helpu yn ystod argyfwng ac ysgrifennu eich cynllun brys eich hunan.

 

Tân Atal tanau rhag cychwyn, larymau tân am ddim a beth i’w wneud yn ystod tân.

 

Deunyddiau peryglus Cyngor a gwybodaeth ar achosion sy’n ymwneud â deunyddiau peryglus.

.

 

Llifogydd Beth i’w wneud os bydd llifogydd.

 

Yn dilyn argyfwng Darganfod y camau i’w cymryd yn dilyn argyfwng.

 

Gadael mewn argyfwng Advice on preparing for an evacuation.

.

Mwy...

Tywydd eithafol Parhad busnes Colli cyflenwad pŵer ac argyfyngau WeatherReady (MET Office)