Nwyddau ffug

Copïau anawdurdodedig o gynhyrchion ydi nwyddau ffug ac maen nhw’n anghyfreithlon. Maen nhw’n hysbys hefyd mewn iaith slang fel ‘counterfeit', 'pirated' , ‘snides’,replicas, copïau etc.
Gall cynhyrchion ffug gynnwys dillad, miwsig, ffilm, persawr, gemwaith, rhannau ceir, teiars, offer, nwyddau trydanol, batris a theganau plant etc.
Fe all y cynhyrchion hyn ymddangos yn fargen ond fe allech gael eich twyllo i dalu’r pris manwerthu am yr hyn rydych chi’n ei feddwl sy’n eitem ddilys ond sy’n rhywbeth sy’n beryglus. 

Pam na ddylech chi brynu nwyddau ffug

  •  Gall y nwyddau fod o ansawdd gwael, yn ddiffygiol ac maen nhw’n aml yn anniogel i’w defnyddio. 
  • Os yw’r nwyddau ffug yn ddiffygiol, fe gewch anhawster â’u dychwelyd neu â chael eich arian yn ôl. 
  • Fe brofwyd bod gwerthiannau nwyddau ffug wedi eu defnyddio i ariannu troseddu cyfundrefnol, fel delio cyffuriau, masnachu mewn pobl a phuteindra. Fe allan nhw hefyd ddarparu incwm ychwanegol sydd heb ei ddatgan i dwyllwyr budd-daliadau. 
  • Os byddwch yn prynu nwyddau ffug, bydd y dyluniwr a’r gwneuthurwr gwreiddiol ar eu colled; gall yr effaith ganlyniadol niweidio manwerthwyr dilys yn ddifrifol ac yn yr achosion gwaethaf, gall olygu colli swyddi. 
  • Ni fydd pobl sy’n gwerthu nwyddau ffug yn talu trethi ar yr hyn y maen nhw’n ei werthu ac eto mae hyn yn effeithio ar yr economi a phawb yn y Deyrnas Unedig.

Sut i’w hadnabod

Gall pris, lle a deunydd pecynnu fod yn ddangosyddion o ran dilysrwydd pethau. Bydd archfarchnadoedd, manwerthwyr adnabyddus a gwefannau nwyddau brand yn llai tebygol o werthu nwyddau ffug. Ond gallai ystod enfawr o gynhyrchion sydd ar werth yn y stryd, mewn siopau a marchnadoedd dros dro, neu ar-lein fod yn ffug. 

Sut allaf i adrodd ffugio?

Gallwch adrodd person sy’n cynhyrchu neu’n gwerthu nwyddau ffug drwy gysylltu â Chyngor ar Bopeth ar 03454 040505 neu drwy lenwi ffurflen ymholiad ar-lein Cyngor ar Bopeth.
Os hoffech chi adrodd rhywun heb roi eich enw, yna gallwch gysylltu’n ddienw â Crimestoppers drwy ffonio 0800 555 111 neu lenwi eu ffurflen ar-lein.