Ymweld â’n parciau gwastraff ac ailgylchu yn ystod covid-19

Mae ein parciau gwastraff ac ailgylchu yn Ninbych, y Rhyl a Rhuthun yn agored yn ystod eu horiau arferol ond mae’n rhaid i chi archebu lle i ymweld ag un. 

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn parc gwastraff ac ailgylchu

Biniau ac ailgylchu

Mwy am y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu rydym yn cynnig.

Ewch yn syth i...

 

Dyddiadau casglu biniau Mwy am eich dyddiau gwastraff ac ailgylchu.

 

Casglu eitem swmpus Sut i drefnu casgliad eitemau swmpus y cartref.

 

Beth sydd i’w roi yn fy miniau? Beth sydd i’w roi ym mhob cynhwysydd gwastraff neu ailgylchu.

.

 

Ailgylchu a gwaredu gwastraff I ble gallwch fynd â’ch deunydd ailgylchu a’ch gwastraff?

 

Casgliadau gwastraff gardd Gwybodaeth am gasgliadau gwastraff gardd, gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

 

Adrodd problem Rhoi gwybod i ni am gasgliad bin a fethwyd neu dipio anghyfreithlon a ymholiadau gwastraff cyffredinol.

.

 

Archebu bin neu fag newydd Sut i archebu bin neu fag newydd ar gyfer gwastraff.

 

Compostiwr Cartref Sut i brynu bin compostio a beth sydd i’w roi ynddo.

 

Gwastraff masnach Sut i drefnu gwaredu gwastraff o safle busnes.

.

Mwy...

Clytiau go iawnAsbestosCasgliad â chymorth Polisi casglu gwastraff / cerbydau ailgylchu ar ffyrdd preifat (heb eu mabwysiadu) Gwneud cais am wybodaeth am finiau ac ailgylchu (Pecyn Gwybodaeth)Grsaf trosglwyddo gwastraff ac ailgylchu arfaethedigAilgylchu Mwy, Llai o Wastraff