Diweddaraf am coronafeirws

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu symudol yn ardaloedd Corwen a Llangollen ar foreau Sadwrn yn dod i stop am y tro.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Maes parcio Lôn Las

Corwen

LL21 0DN

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parc ailgylchu yma.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parc ailgylchu yma.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych.

Amseroedd agor

9yb i 11yb pob 1af & 3ydd Dydd Sadwrn y mis

Gwaredu ar gael

Gwastraff na ellir ei ailgylchu

Ailgylchu ar gael

Caniau aerosol Ffoil alwminiwm Batris
Llyfrau Bric-a-Brac Caniau
Cardfwrdd Monitors Cyfrifiaduron Cyfrifiaduron
Dodrefn Gwydr Gwastraff gwyrdd
Nwyddau trydanol Papur Poteli plastig
Metel sgrap Esgidiau Tecstilau
nwyddau gwyn Pren (dim bwrdd sglodion/MDF  

Gweld Barciau ailgylchu a gwastraff ar fap mwy