Diweddaraf am coronafeirws

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu symudol yn ardaloedd Corwen a Llangollen ar foreau Sadwrn yn dod i stop am y tro.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Pafiliwn Llangollen - Llangollen

Ffordd yr Abaty

Llangollen

LL20 8sw

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parc ailgylchu yma.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parc ailgylchu yma.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych.

Amseroedd agor

Bob dydd Sadwrn 9yb - 11yb (ar gyfer gwastraff yr ardd)

Bob 2ail a 4ydd dydd Sadwrn o bob mis 9yb - 11yb  (Ailgylchu a chael gwared ar wastraff)

Ar gau ar unrhyw 5ed dydd Sadwrn o’r mis

Ar gau 25 a 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Gwaredu sydd ar gael

Gwastraff nad yw’n ailgylchu  Ailgylchu Gwastraff o’r ardd

Ailgylchu sydd ar gael

 

Caniau aerosol Ffoil alwminiwm Batris
Llyfrau Bric-a-Brac Caniau
Cardfwrdd Monitors Cyfrifiaduron Cyfrifiaduron
Dodrefn Gwydr Gwastraff gwyrdd
Nwyddau trydanol Papur Poteli plastig
Metel sgrap Esgidiau Tecstilau
nwyddau gwyn Pren (dim bwrdd sglodion/MDF  

 


Gweld Barciau ailgylchu a gwastraff - Waste and recycling parks ar fap mwy