Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf

Er mwyn helpu i orfodi cyfarwyddyd Llywodraeth y DU i breswylwyr aros yn eu cartrefi, Dinbych, y Rhyl a Rhuthun Mae parciau ailgylchu a gwastraff wedi cau hyd nes y ceir rhybudd pellach. Nid yw teithio i'r safleoedd hyn i gael gwared ar wastraff yn rheswm dilys dros adael eich cartrefi. Bydd gweithwyr ar y safleoedd hyn yn cael eu hailhyfforddi'n barod i'w hadleoli i gefnogi ein prif wasanaethau casglu gwastraff ar garreg y drws ar gyfer ailgylchu, gwastraff bwyd a sbwriel gweddilliol (bin DU).

Cadwch eich gwastraff swmpus, gwastraff DIY, eitemau trydanol a gwastraff gardd yn eich eiddo. Peidiwch â rhoi'r gwastraff hwn i'w gasglu ar eich diwrnod bin arferol gan na fyddwn yn gallu ei gasglu. Os byddwch yn darganfod gwastraff peryglus yn eich eiddo yn ystod prosiect DIY, megis asbestos, cysylltwch â ni ar unwaith i gael cyngor ac i drefnu ei dynnu.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Parc ailgylchu a gwastraff Dinbych

Colomendy
Dinbych
LL16 5TA

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parc ailgylchu yma.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parc ailgylchu yma.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych.

Amseroedd agor

Mae amseroedd agor yn newid pan fydd amserau arbed golau dydd yn newid.

Amseroedd agor y gaeaf

  Dyddiau   Amseroedd agor 
  Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Gwener
 (ar gau Dydd Iau)
   10yb-4yh
  Dydd Sadwrn a Dydd Sul    9yb-4yh

Wedi cau 25ain, 26ain ac 1af Ionawr

Amseroedd agor yr haf
  Dyddiau   Amseroedd agor
  Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Gwener
 (ar gau Dydd Iau)
   10yb-6yh
  Dydd Sadwrn a Dydd Sul     9yb-5yh

Gwaredu ar gael

Gwastraff peryglus o’r cartref     Gwastraff na ellir ei ailgylchu

Ailgylchu ar gael

 

Caniau aerosol Ffoil alwminiwm Batris
Bric-a-Brac Caniau Cardfwrdd
Monitors Cyfrifiaduron Cyfrifiaduron Olew injan
Tiwbiau fflworolau Dodrefn Gwydr
Gwastraff gwyrdd Nwyddau trydanol Ffonau symudol
Papur Poteli plastig Oergelloedd/rhewgelloedd
Metel sgrap Pridd a rwbel, Tecstilau (dillad)
Peiriannau golchi Pren (dim bwrd sglodion/MDF)  

 

 

 


Gweld Barciau ailgylchu a gwastraff ar fap mwy