Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf

Er mwyn helpu i orfodi cyfarwyddyd Llywodraeth y DU i breswylwyr aros yn eu cartrefi, Dinbych, y Rhyl a Rhuthun Mae parciau ailgylchu a gwastraff wedi cau hyd nes y ceir rhybudd pellach. Nid yw teithio i'r safleoedd hyn i gael gwared ar wastraff yn rheswm dilys dros adael eich cartrefi. Bydd gweithwyr ar y safleoedd hyn yn cael eu hailhyfforddi'n barod i'w hadleoli i gefnogi ein prif wasanaethau casglu gwastraff ar garreg y drws ar gyfer ailgylchu, gwastraff bwyd a sbwriel gweddilliol (bin DU).

Cadwch eich gwastraff swmpus, gwastraff DIY, eitemau trydanol a gwastraff gardd yn eich eiddo. Peidiwch â rhoi'r gwastraff hwn i'w gasglu ar eich diwrnod bin arferol gan na fyddwn yn gallu ei gasglu. Os byddwch yn darganfod gwastraff peryglus yn eich eiddo yn ystod prosiect DIY, megis asbestos, cysylltwch â ni ar unwaith i gael cyngor ac i drefnu ei dynnu.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Parc ailgylchu a gwastraff Rhuthun

Lôn Parcwr
Rhuthun,
LL15 1BB

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parc ailgylchu yma.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parc ailgylchu yma.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych.

Amseroedd agor

Mae amseroedd agor yn newid pan fydd amserau arbed golau dydd yn newid.

Amseroedd agor y gaeaf

  Dyddiau   Amseroedd agor
 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau
(Ar gau Dydd Gwener) 
   10yb-4yh
  Dydd Sadwrn a Dydd Sul    9yb-4yh

Wedi cau 25ain, 26ain ac 1af Ionawr

Amseroedd agor yr haf
  Dyddiau   Amseroedd agor
 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau
(Ar gau Dydd Gwener) 
 10yb-6yh
 Dydd Sadwrn a Dydd Sul    9yb-5yh

Gwaredu ar gael

Gwastraff peryglus o’r cartref     Gwastraff na ellir ei ailgylchu

Ailgylchu ar gael

 

Caniau aerosol Ffoil alwminiwm Batris
Bric-a-Brac Caniau Cardfwrdd
Monitors Cyfrifiaduron Cyfrifiaduron Nwyddau trydanol
Olew injan Tiwbiau fflworolau Dodrefn
Gwydr Gwastraff gwyrdd Ffonau symudol
Papur Poteli plastig Metel sgrap
Pridd a rwbel Tecstilau Nwyddau gwyn
Pren (dim bwrdd sglodion/MDF)    

 


Gweld Barciau ailgylchu a gwastraff ar fap mwy